دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن پرسپوليس همچنان به دنبال صعود

: شكست سرخپوشان مقابل شهردارى تبريز در شرايطى رقم خورد كه ۷۰ هزار تماشاگر اين بازى را از نزديك تماشا مى كردند، تماشاگرانى كه به نوعى هنوز آن باخت را فراموش نكرده اند. شرايط ليگ و فوتبال براى دور برگشت به گونه اى رقم خورد كه حالا همان پرسپوليس با مصطفى دنيزلى ترك تبار راهى تبريز شود و مقابل تيمى قرار بگيرد كه على اصغر مديرروستا را جايگزين يسيچ كرده است، ديدارى كه از بسيارى جهات براى سرخپوشان از اهميت خاصى برخوردار است.سرخپوشان كه با آمدن مصطفى دنيزلى يك تيم دگرگون شده نشان داده اند، در آخرين بازى خود در ليگ بازى خوبى را از خود به نمايش گذاشتند تا حضور دنيزلى در اين تيم پرطرفدار بيشتر خودش را نشان داده باشد. يك فوتبال هجومى و استفاده بهينه از بازيكنان تخصصى در پست هاى مختلف سبب شد تا سرخپوشان در يك روز خوب و در ورزشگاهى كه به لحاظ تماشاگر از آن بازى استقبال چندان قابل قبولى به عمل نيامده بود، شاهين بوشهر را شكست داده و ظهور يك پرسپوليس طوفانى را نويد دادند، پرسپوليس كه چنين به نظر مى رسد كه هوادارانش براى ديدن آن نوزده هفته تمام صبر كردند و سرانجام نيز صبر آنها نتيجه داد. پرسپوليس بدون عليرضا نورمحمدى محروم و فشنگچى مصدوم و محمود خوردبين بركنار شده روز گذشته خودشان را به تبريز رساندند تا براى بازى امروز از هر نظر آمادگى خودشان را به رخ حريف تبريزى نشان داده باشند، حريفى كه براى بازى امروز حساب ويژه اى را باز كرده و چشم انتظار حضور تماشاگران تبريزى در ورزشگاه يادگار امام (ره) خواهند بود. آنچه مسلم است، بدون شكست از بازى امروز تبريز استقبال خوبى به عمل خواهد آمد، چراكه تبريزى ها چندان بى ميل نيستند كه تيم متحول شده پرسپوليس را در شهر خود ببينند و آنگاه ببينند كه تيم شهرشان مقابل تيم دنيزلى به چه نتيجه اى دست خواهد يافت.شهردارى چى هاى تبريز در آخرين بازى خود در ليگ و در كرج دست به كار بزرگى زده و سايپاى اين شهر را با حساب ۲ بر يك شكست دادند، تا با روحيه بهترى در انتظار ديدار با پرسپوليس روزگار بگذرانند. شاگردان على اصغر مديرروستا خوب مى دانند كه اين پرسپوليس با آن تيمى كه ۱۶۷ روز پيش موفق به شكست آن شدند، تفاوت هاى فاحش بسيارى كرده است و به تيمى با انگيزه بدل شده ، تيمى كه بازى كردن مقابل آن براى هيچ تيمى از اين پس چندان آسان نخواهد بود و شهردارى تبريز نيز نمى تواند از اين قاعده چندان مستثنى باشد.