دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن احتمال افزایش سوخت تاکسیهای تهران!

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیهای شهر تهران از احتمال افزایش سهمیه سوخت تاکسیهای شهر تهران خبر داد.محمد احمدی بافنده با بیان این که یکی از مشکلات رانندگان تاکسی این روزها مشکلات سوخت و هزینه های آن است گفت: سهمیه سوخت تاکسی ها تا روز 17 هر ماه بیشتر کفاف نمی دهد و آنها مجبورند 550 تومان پول هر لیتر بنزین را بدهند.وی ادامه داد: تلاش می کنیم سهمیه گاز و بنزین 400 تومانی رانندگان تاکسی را افزایش دهیم. احمدی بافنده در پاسخ به این پرسش که پیش از این درخواست شورای شهر از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در این رابطه بی پاسخ مانده بود گفت: سرداررویانیان از دوستان قدیمی بنده هستند. همچنین از یادگاران جنگ و دفاع مقدس اند و نگاه مثبتی نیز به حل مشکلات رانندگان تاکسی دارند و امیدوارم این بار با درخواست ما موافقت کنند.وی اضافه کرد: برای افزایش سهمیه سوخت رانندگان از دوستی و رفاقت، تقاضا از دولت، پیگیری از وزیر نفت و هر ابزاری دیگری استفاده می کنم.تمام تاکسی های پایتخت معاینه فنی دارندمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیهای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه تمامی تاکسی های شهر تهران دارای برگه معاینه فنی هستند گفت: تمامی تاکسی ها با توجه به رایگان بودن معاینه فنی هر سه ماه یک بار معاینه فنی می شوند.منبع: مهر