دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ادعاي وزارتخارجه فرانسه عليه ايران

وزارت امور خارجه‌ي فرانسه به نقل از گزارش كارشناسان سازمان ملل ادعا كرد كه ايران به دفعات تحريم‌ تسليحاتي سازمان ملل را با صادرات سلاح به سوريه نقض كرده است.به گزارش ايسنا خبرگزاري فرانسه گزارش داد: رومن مدل ـ سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي فرانسه ـ روز دوشنبه گفت گروه كارشناسان سازمان ملل درباره‌ي ايران نقض‌هاي متعدد تحريم تسليحاتي به و يا از ايران را كه شوراي امنيت سازمان ملل تعيين كرده شناسايي و به شوراي امنيت درباره‌ي آن اطلاع داده‌اند.او ادعا كرد: اين ارسال سلاح غيرقانوني و نگران كننده است.