دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اعضای اوپک سقف تولید را رعایت می کنند

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از وزارت نفت رستم قاسمی، تصریح کرد: در نشست 160 سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با درنظر گرفتن افزایش تولید آتی لیبی و عراق، تولید نفت این سازمان با اجماع کامل در سقف 30 میلیون بشکه در روز تثبیت شد که برخی آن را افزایش تولید تصور می کردند؛ این در حالی است که محدود کردن تولید به 30 میلیون بشکه در روز به معنای کاهش تولید و افزایش نیافتن آن بود.قاسمی افزود: بر اساس گزارش دبیرکل اوپک تا پیش از برگزاری اجلاس اخیر، تولید روزانه 30 میلیون و 400 هزار بشکه نیز گزارش شده بود و این رقم بدون در نظر گرفتن افزایش تولید نفت کشورهای لیبی و عراق بود.وی در باره پایبندی کشورهای عضو اوپک به نگه داشتن سقف تولید گفت: بر اساس آنچه به طور رسمی توافق شده اعضای اوپک باید سقف مورد نظر (30 میلیون بشکه در روز) را حفظ کنند، و بر اساس گزارش هایی که داریم، این سقف رعایت می شود.قاسمی تصریح کرد: بازار نفت تا روز برگزاری اجلاس اخیر اوپک، بازار متعادلی بود و هم اکنون نیز پس از نشست اوپک این بازار در وضعیت تعادل قرار دارد و اکنون میان قیمت و  عرضه نفت در بازارهای جهانی تعادل منطقی وجود دارد.