دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مراكز درمان، متادون‌محور شده‌اند

فريد براتي سده با بيان اينكه بخش زيادي از درمان اعتياد در كشور محدود به درمان‌هاي دارويي شده است، اظهار كرد: اين در حالي است كه درمان‌هاي اصلي براي اعتياد درمان‌هاي غيردارويي، خدمات روانشناسي و مددكاري اجتماعي است كه چندان جدي گرفته نمي‌شوند.وي افزود: حتي در حال حاضر در درمان‌هاي دارويي هم مشكل وجود دارد و پرداخت هزينه داروهاي ترك اعتياد براي طبقات محروم و معتاداني كه وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند دشوار است، به عنوان مثال در حال حاضر براي درمان شيشه طبق پروتكل‌هاي موجود در تهران هر معتاد بايد ماهيانه 400هزارتومان بپردازد كه تهيه اين مبلغ مشكل است.مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در ادامه با تشريح سه راهكار درباره بيمه درماني معتادان، گفت: راهكار اول پرداخت از جيب مردم است كه در حال حاضر در كشور انجام مي‌شود و راهكار دوم بيمه خدمات درماني معتادان است كه به دليل وجود چند مشكل اساسي در كشور شدني نيست.به گفته ي براتي بيمه نبودن درمان‌هاي همراه با اعتياد در كشور از جمله مشكلات اساسي در اين زمينه است و نمي‌توان اعتياد را بيمه كرد اما افسردگي و اسكيزوفرني را بيمه نكرد و اين در حالي است كه در ديگر كشورها وقتي اعتياد بيمه مي‌شود بيماري‌ها و خدمات همراه‌ با آن هم بيمه مي‌شوند.وي در ادامه با بيان اينكه اعتياد به اين دليل كه يك بيماري مزمن تشديدشونده است هزينه زيادي را دربر دارد، گفت: يك برآورد ساده در ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين زمينه نشان ‌داد بيمه درمان اعتياد 180 ميليارد تومان هزينه در بر دارد و اين در حالي است كه خدمات روانشناختي و مددكاري اجتماعي را شامل نمي‌شود.براتي با بيان اينكه در حال حاضر بيمه‌هاي پايه در كشور دچار مشكل هستند، اظهار كرد: طبيعي است اين مشكلات درارائه خدمات تخصصي درمان اعتياد چندبرابر مي شود.مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي در ادامه با بيان اينكه روش سوم كه به دلايل مختلف در كشور ما قابل اجرا است پرداخت يارانه‌هاي درماني است، گفت: پرداخت يارانه درماني در مقايسه با هزينه 180 ميليارد توماني بيمه درماني معتادان بسيار به صرفه‌تر است و مي‌توان اين طرح را با اختصاص تنها 20 ميليارد تومان يارانه اجرا كرد.وي افزود: اختصاص يارانه به درمان معتادان به عدالت نزديك‌تر است زيرا هنگامي كه تمام معتادان از بيمه درماني برخوردار مي‌شوند افراد محروم و مرفه در برخورداري از اين بيمه برابر خواهند بود اما يارانه درمان با انجام فعاليت‌هاي مددكاري تنها به محرومان اختصاص مي‌يابد.براتي در ادامه تاكيد كرد:درعين حال مي‌توان در هنگام پرداخت يارانه به مراكز آنها را به سمت درمانهاي غيردارويي كه هدف اصلي در درمان اعتياد است سوق داد.مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي با انتقاد از متادون محور شدن مراكز درمان اعتياد، گفت: اين مراكز علاقه‌اي به پرداخت هزينه‌هاي روانشناس و مددكار ندارند و حتي گاه مشاهده مي‌شود كه متادون معتادان را با پيك ارسال مي كنند و تنها به دنبال كسب درآمد هستند مي توان با پرداخت يارانه درمان استفاده از خدمات روانشناسي و مددكاري را كنترل كرد.براتي در ادامه عنوان كرد: درحال حاضر بخشي از 1.5 ميليارد بودجه سازمان بهزيستي كه به اعتياد اختصاص دارد صرف پرداخت يارانه و ياري‌برگ به معتادان مي‌شود و در اين زمينه تجربه هاي موفقي اندوخته شده است.وي در پايان اعلام كرد: پيشنهاد استفاده از يارانه‌ها براي درمان اعتياد توسط سازمان بهزيستي به دفاتر آسيب‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفتر برنامه‌ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شده و اميدواريم با پرداخت يارانه‌ها براي درمان معتادان موافقت كنند. منبع: ایسنا