دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن کاهش بدهی های آلمان در سال 2011

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ اشتفان کامپتر تاکید کرد میزان بدهی های ملی آلمان در سال 2011 میلادی کاهش یافت و به کمتر از 79 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بر اساس این گزارش کاهش بدهی های بد سیستم بانکی آلمان تاثیر زیادی در کاهش بدهی های ملی این کشور داشته است. بر این اساس میزان بدهی های بد سیستم بانکی آلمان تا پایان سال 2011 میلادی به کمتر از 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است .وی افزود رشد اقتصادی آلمان طی سال گذشته به بیش از سه درصد و نرخ تورم نیز به بیش از دو و نیم درصد رسیده است .به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی آلمان طی سال 2012 میلادی تحت تاثیر بحران مالی و بدهی منطقه یورو به شدت کاهش خواهد یافت و به کمتر از 0.6 درصد خواهد رسید .