دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اجبار آموزش قرآن به کارمندان جديد دولت

روزنامه خراسان نوشت:شنيده شده بر اساس دستور جديد دولت به دستگاههاي اجرايي و استانداري ها، همه کارمندان جديدالاستخدام علاوه بر طي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده، ملزم به ارائه گواهي گذراندن دوره آموزشي قرآن کريم هستند. کارمنداني که چنين گواهي نداشته باشند، بايد دوره آموزشي روانخواني و روخواني قرآن کريم را طي کنند و سپس مشغول به کار شوند.