دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن احتمال رکود اقتصادي در اروپا

مجری تی وی پنج فرانسه در مقدمه این گزارش گفت: در اولین روز فعالیت بازارهای مالی اروپا پس از تنزل رتبه اعتباری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپای از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز، شاخص ها با افزایش مواجه شدند.آژانس استاندارد اند پورز رتبه اعتباری نه کشور اروپایی بویژه فرانسه و اتریش را تنزل داد.این درحالی است که آژانس مودیز رتبه اعتباری ممتاز فرانسه را حفظ کرده است.اولیویه بایی سخنگوی کمیسیون اروپا از بروکسل در این باره که استاندارد اند پورز از فقدان توازن در اقتصاد کلان منطقه پولی یورو خبر داده است و این که آیا راهبرد نجات اتحادیه اروپا واقعا موثر است یا نه گفت: کمیسیون اروپا با تحلیل آژانس اعتبار سنجی استاندارد اند پورز که جمعه شب آن را اعلام کرد موافق نیست.اروپا از سه سال پیش تلاش های فراوانی برای غلبه بر بحران کنونی و حمایت از رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه کشورها و نجات بانک ها انجام داده است.اینکه به سرعت گفته شود ما به اندازه کافی تلاش نکرده ایم و این گونه رتبه اعتباری نه کشور تنزل داده شود با تحلیل های ما سازگار نیست و همانگونه که نایب رئیس کمیسیون اروپا گفته است به نظر ما این تحلیل استاندارد اند پورز تحلیلی منسجم نیست. مجری تی وی پنج گفت: اکنون اینکه فرانسه و اتریش رتبه اعتباری ممتاز خود را از دست داده اند واقعیت است.پاریس و وین حدود یک چهارم ظرفیت صندوق ثبات مالی اروپا را تشکیل می دهند به این ترتیب آیا این صندوق خواهد توانست به فعالیت عادی خود ادامه دهد؟ بایی گفت: همه چیز به واکنش بازارها بستگی خواهد داشت.اگر بازارها واکنشی معمولی به این تنزل رتبه اعتباری کشورها نشان دهند، این کشورها مجبور نخواهند شد با نرخ بهره بسیار بالاتری اقدام به اخذ وام کنند و به این ترتیب، صندوق ثبات مالی اروپا که از طرف هفده عضو منطقه پولی یورو اقدام می کند قاعدتا نباید بیش از حد تحت تاثیر قرار بگیرد.به این ترتیب برای ارزیابی اوضاع شاید یک هفته زمان لازم باشد اما در مرحله کنونی ارزیایی ما این است که تنزل رتبه اعتباری این کشورها از سوی آژانس استاندارد اند پورز تاثیری نسبتا محدود بر بازارها داشته است. وی درباره اقداماتی که قرار است کشورها برای مقابله با بحران کنونی انجام دهند گفت: کاهش کسری بودجه کشورها یکی از اولویت هاست.ما شاهد این هستیم که استاندارد اند پورز در تحلیل خود به این موضوع اشاره نکرده است اما به نظر ما کشورها پیشرفت های زیادی داشته اند.ما در سال دو هزار و ده با کسری بودجه شش درصدی مواجه بودیم و امسال این رقم به کمتر از چهار درصد و سال آینده به سه درصد خواهد رسید.این تلاشی قابل توجه است و هیچ منطقه ای در جهان چنین تلاشی از خود نشان نداده است.به این ترتیب این امر عنصری بسیار مثبت است که باید به آن اشاره کرد.این در حالی است که شهروندان و کشورها نیز تلاش هایی را انجام می دهند و نتایجی نیز به دست آمده است.به موازات این باید گفت که این تلاش ها کافی نیست و باید از رشد اقتصادی حمایت کرد و در غیر این صورت ما با رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد و این مسلما آن چیزی نیست که امروز ما نیاز داریم.ما باید شغل ایجاد و از اقتصادها و بانکهایمان حمایت کنیم.برخی از بانک ها با مشکلاتی مواجه هستند و ما باید همچنان رقابت بین اقتصادها را حفظ کنیم زیرا زمانی که اقتصاد جهان رو به راه خواهد شد اروپا باید برای حضور در صحنه آماده باشد. وی در این باره که با وجود برگزاری پانزده نشست اروپایی هنوز برای بحران کنونی راه حلی پیدا نشده است و اینکه آیا این امر نشان دهنده واگرایی در بین کشورهای اروپایی است یا نه گفت: مدیریت، یکی از درس های مهم بحران کنونی است.کشورها واحد پولی یورو را رواج دادند و از پول واحد برخوردار شدند اما به موازات آن مدیریت واحد ایجاد نشد.با فرارسیدن بحران، کشورها به این نتیجه رسیدند که باید به صورت یکپارچه اقدام کنند.نشستی نبوده است که در این جهت حرکت نکرده باشد اما نمی توان با یک نشست راه حلی معجزه آسا برای بحران کنونی پیدا کرد.یافتن راه حل مستلزم تلاش هایی مستمر است و همانگونه که باروسو رئیس کمیسیون همواره می گوید این تلاش ها شبیه دو ماراتن است و باید خود را برای اتخاذ تصمیمات و برگزاری نشست های دیگر در ماه های آینده آماده کنیم.