دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تنوع نان در تاجيکستان و کم بودن ضايعات نان

به گزارش واحد مرکزی خبر از دوشنبه، چپاتی (به فتح چ)، کلچه (به ضم ک)، فطیر، قلمه (به فتح ق و ل)، بتان (به کسرب)، خلیف(به فتح خ)، بلوچکه و نان سمرقندی از نان هایی است که در تاجیکستان طبخ و در ترکیب آنها زنجبیل، روغن گوسفندی و کنجد استفاده می شود، نان هایی که بر اساس آداب و به فراخور اقلیم مردم هر منطقه متفاوت است.