دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن جریمه دیرکرد برای تمدید نکردن گواهینامه رانندگی

رئیس مرکز صدور گواهینامه گفت: رانندگان برای هر سال تمدید نکردن گواهینامه خود مجبور به پرداخت جریمه هستند.سرهنگ رحیم رمضان آقایی اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال 90 جریمه هر سال دیرکرد تمدید گواهینامه پنج هزار تومان است که فرد باید آن را به حساب دولت واریز کند. رانندگی با گواهینامه های فاقد اعتبار ممنوع است و فرد متخلف از سوی پلیس جریمه می شود.وی ادامه داد: برای تمدید دوباره گواهینامه‌های بدون اعتبار نیازی به امتحان مجدد نیست و افراد با حضور در مراکز پلیس10+، پرداخت جریمه خود و ارسال مدارک گواهینماهه جدید دریافت کنند.رئیس مرکز صدور گواهینامه در پایان از راه اندازی مجتمع های آموزش رانندگی موتورسیکلت خبر داد. منبع: مهر