دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دستگيري شاهد ربوده شدن امام موسي

محمدجواد کريمي قدوسي، مسوول کميته پيگيري وضعيت امام موسي صدر در مجلس گفت: در حال حاضر سفير ايران در ليبي و همچنين هياتي از پارلمان لبنان در طرابلس پيگير اطلاعات مربوط به امام موسي صدر هستند و سفر هيات پارلماني ايران نيز به تکميل اين اطلاعات و کشف واقعيت هاي بيشتر موکول شده است. وي در گفت وگو با نسيم تصريح کرد: خوشبختانه چند نقطه اميدوارکننده در خصوص وضعيت ايشان وجود دارد که از جمله آنها، دستگيري فردي بسيار مطلع و نزديک به قذافي که يکي از شاهدان اصلي صحنه ربوده شدن امام موسي صدر بوده، است. کريمي قدوسي اظهار داشت: اميدواريم از اين فرد اطلاعات جديدي در خصوص امام موسي صدر به دست آيد، ما با فرض در قيد حيات بودن ايشان هرگونه اخبار مربوط به ايشان را دنبال مي کنيم. وي در پايان گفت: با توجه به آنکه در قضيه مفقود شدن امام موسي صدر پاي برخي سران عرب نيز درگير بوده است، اين احتمال وجود دارد که خيلي از مسوولان اين کشورها نخواهند حقايق مربوط به وي کشف شود اما وضعيت کنوني ليبي براي به دست آوردن اطلاعات شفاف و دقيق درباره سرنوشت امام موسي صدر، اميدوار کننده است.