دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني

  به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، هر یورو با نود و هفت ممیز بیست و یک صدم ین ژاپن، هشتاد و سه صدم پوند انگلیس، یک و بیست و یک صدم فرانک سوئیس و چهل ممیز یازده صدم روبل روسیه داد و ستد شد. هر دلار امریکا با هفتاد و نه صدم یورو، هفتاد و شش ممیز هفتاد و نه صدم ین ژاپن، شصت و پنج صدم پوند انگلیس، نود و شش صدم فرانک سوئیس و سی و یک ممیز هفت دهم روبل روسیه خرید و فروش شد. هر پوند انگلیس با یک و بیست و یک صدم یورو، یک و پنجاه و سه صدم دلار امریکا، صد و هفده ممیز هفتاد و پنج صدم ین ژاپن، یک و چهل و شش صدم فرانک سوئیس و چهل و هشت ممیز پنجاه و پنج صدم روبل روسیه داد و ستد شد. هر فرانک سوئیس با هشتاد و سه صدم یورو، یک و پنج صدم دلار امریکا، هشتاد ممیز چهار دهم ین ژاپن، شصت و هشت صدم پوند انگلیس و سی و سه ممیز دو دهم روبل روسیه معامله شد.