دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن «نگاه شما»: خلیج فارس

پُر برکتی ز حضرت یزدان خلیج فارسدریای پــاک کشور ایران خلیج فارسگسترده خوان نعمتی از جانب خدادریای جود و سفرۀ احسان خلیج فارساین لطف و موهبت ز لیاقت رسیده استما را لیاقت است به قرآن خلیج فارسکو خاطری که ندیده است لطف حقهم آیه هم نشانه و برهان خلیج فارسایران چو جسم هر طرفش پاره های آندر این میان شده چون جان خلیج فارساُلفت خلیج فارس به ایران گرفته استبالـعکس آن شـده ایـران خلیج فارسبسیار دست اهرمن از تو بریده شدبا لطف ایـزدی یَـل دوران خلیج فارسهردم ز مکر دشمن و بدخواه پُر دغلمحفوظ ایزدی است فراوان خلیج فارسبر آن که چشم طمع را به او گرفتشیر ژیان و افعـی غـُرّان خلیج فارسشهرهای دولت ایران زمین و پارسهمواره فخر و عزّ به ایشان خلیج فارسشنهای ریز ساحل آبش چو بنگریدزیبا نـوشته بـر رخ آنـان خلیج فارسمرغان بـه پهنۀ دریای این خلیجلحن و طنـین و نـواشان خلیج فارسآن آبِ نیلگونِ خوش و بی مثال راچون دُر شاهوار و پَری سان خلیج فارسدر بین هر چه که دریاست درجهانگوهر نـشان و خوش الوان خلیج فارسگنجینه نام تو ز پیشینیان فارسای نـو عروس کشور خوبان خلیج فارسجغرافیای کلّ زمین را تو خوش مکانبر هفت بحر، سرور و سلطان خلیج فارساین گونه وصف دولت زیباییش کنندخوش تکه ای ز جنّت رضوان خلیج فارسهر خصم کور دل ز عداوت تو را ندیدبر دشمنان چو آتش و طوفان خلیج فارسنامت ز ابتدا که تو دریا شدی و همتـا لحظۀ جهان شده پایان خلیج فارسشیرین کلام و شکرین لفظ و با وقارزیبنده نـام و دُر افشان خلیج فارسماهی در آب و مرغ هوایی آب تونام تو را نموده به اذعان خلیج فارسامواج آبیـت ز صلابت فزون فزونبشکست پشت دولت دونان خلیج فارسهر ادعا به نام خلیج جاهلیت استخـود گفـته جانب ایـنـان خلیج فارسنبض و حیات صنعت دنیای شرق و غربدر تنــگـه هـرمز جاودان خلیج فارسبر چین و روم و عرب، غرب تا به شرقنام تـو در تـلألو و تابان خلیج فارسعالم نه مثل تو دیده است و ننگردخوش آب نیلگون درخشان خلیج فارسنام تو بر فراز و بلندی است گوییاحک است نام تو بر آسمان خلیج فارساین خونِ پاک تک تک ایرانیان و همبــهر خلیج فـارس نگهبان خلیج فارسنامت بـه قلب مردم ایران هـر زمانمثبوت و فـاش و نمایان خلیج فارسایران سرشته تنـش بـا خلیج فارسبنیاد ما گرفته به بنیان خلیج فارسخوش گفت امینی و چه بسیار گفته اندایران عزیز و مهد عزیزان خلیج فارسفرستنده: جمال امینی -خوانسار«» مطالب اختصاصی و گردآوری شده توسط خوانندگان محترم را در قالب جدیدی با عنوان « نگاه شما» منتشر خواهد کرد.مخاطبان محترم می توانند مطالب دلخواه خود را در موضوعات مختلف، به آدرس negaheshoma@tabnak.ir ارسال نمایند.مخاطبان محترم برای ارسال مطالب خود باید چند نکته  را در نظر داشته باشند:1. این قالب جدید برای ارائه و معرفی «نگاه بییندگان به تمام موضوعات» می باشد.2.مطالب اختصاصی یا گردآوری شده می تواند در قالب: ایده ، فیلم، عکس، گزارش تحلیلی، گزارش خبری، کاریکاتور و… باشد.3. مطالب ارسال شده حتی الامکان با ذکر نام و نام خانوادگی فرستنده باشد.4. موارد ارسالی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین جاری نداشته باشد.5. مطالب ارسالی به زبان و فونت فارسی باشد.6.مطالب ارسال شده حتی الامکان حاوی اطلاعات دقیق باشد.مشخصات فنی1. از ارسال تصاویر در متن فایلهای word خودداری شود.2. حجم فایل تصویری ارسالی( به صورت gif یا jpg ) بیشتر از 5 مگابایت نباشد.3. حداکثر حجم فایل صوتی یا ویدیو پنجاه مگابایت باشد. (نوع فایل: wmv,  flv, wav, mp3, wma)