دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اتاق ایران تنها نماینده بخش خصوصی نیست

رییس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران با انتقاد از طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی در مورد فضای كسب وكار كه به تصویب مجلس رسیده، گفت: در مواد 30 گانه طرح ، اتاق به عنوان پارلمان و نماینده بخش خصوصی در نظر گرفته شده كه این امر درست نیست.به گزارش ایرنا ،’سید علی صدری ‘ روز سه شنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت و معدن ایران عنوان كرد: با وجود اینكه اتاق بازرگانی متشكل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی است اما به تنهایی پارلمان بخش خصوصی محسوب نمی شود چرا كه انجمن ها و تشكل های تولیدی متعددی در بخش خصوصی فعالیت دارند و نظر آنها نیز باید در تصمیم گیری های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.طرح پیشنهادی اتاق ایران برای بهبود فضای كسب وكار پس از ارایه به مجلس با انتقادات بسیاری از سوی تشكل های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف و مجامع صنفی روبرو شد .از نظر فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی در تدوین طرح بهبود فضای كسب و كار بدون گرفتن مشاوره از تشكل های مختلف، رفتاری انحصاری در پیش گرفته و به نوعی آنها را زیر مجموعه خود قرار داده است .منتقدان می گویند، لابی های اتاق ایران با برخی در مجلس درتصویب این طرح تاثیر بسیاری داشته است.به گفته وی ، انتقال اختیارات دولت به یك گروه خاص مخالف سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و این امر یك انحصار طلبی تشكلی محسوب می شود.یادآور می شود : همزمان با برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری ، نمایشگاهی با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری به مدت سه روزه در محل هتل المپیك تهران دایر است .