دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اسناد امنیتی المپیك لندن در یك قطار

ایرنا، ‘ایندیپندنت’ در این باره نوشت: ظاهرا یك افسر ارشد پلیس، این اسناد را كه حاوی جزییات برنامه های پلیس در جریان برگزاری بازی های المپیك بوده، در قطار جا گذاشته است.گفته می شود، این اسناد شامل اطلاعاتی از جلسات پلیس در مورد برنامه های ضد تروریسیم و همچنین نام و شماره تلفن تعدادی از افسران پلیس بوده است اما سخنگوی پلیس می گوید، این اسناد از نظر عملیاتی اهمیت زیادی ندارند.ایندیپندنت در ادامه آورده است: یك ماه پیش اسناد را یك رهگذر در قطاری در ‘دارتفورد’ پیدا كرد و قبل از اینكه آن را به پلیس تحویل بدهد، در اختیار روزنامه ‘سان’ گذاشته است.