دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن صفار هرندی: عناصر فتنه گر و فرصت طلب با اسامی دیگری وارد انتخابات شدهاند

 
سرویس انتخابات- وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید در انتخاب اشخاصی که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس میشوند بسیار دقت کرد چراکه عناصر فتنهگر و فرصت طلب با اسامی دیگری وارد انتخابات شدهاند.
به گزارش مهر، محمدحسین صفارهرندی شامگاه  دوشنبه در دهمین یادواره شهدای شهر ماهدشت به ایراد سخنانی پرداخت و افزود: بایستی فراموش نکنیم که برخی از کسانی که امروز برای انتخابات شال و کلاه کردهاند، دیروز دارای چه کارنامهای بودهاند.
وی افزود: یادمان نرفته است که در مجلس ششم افرادی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند که تا ما به زور وارد نشدهایم بیایید و جام زهر را بنوشید،. این افراد حتی به درد یک اداره معمولی هم نمیخورند چه رسد به اینکه نماینده مردم شوند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: ما همه نوع خیری دیده بودیم، مثل خیر مدرسهساز و غیره ولی گویی درحال حاضر، خیران نمایندهساز نیز پیدا شدهاند که با پولهای پنهانی مانند همین اختلاس میلیاردی اخیر نماینده میسازند.
صفارهرندی در پایان اظهار امیدواری کرد که از آزمون انتخابات سرنوشتساز پیش رو سربلند بیرون آییم.