دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن قانع نشدن طراحان سئوال از احمدی نژاد

سخنگوی امضاکنندگان سؤال از رئیس جمهور پاسخ های ارائه شده از سوی نمایندگان رئیس جمهور در سه کمیسیون تخصصی مجلس را کلی و رسانه ای خواند و گفت: نظر قطعی امضا کنندگان سئوال از رئیس جمهور در باره این پاسخ ها هفته آینده به اطلاع عموم می رسد.مصطفی رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حضور نمایندگان رئیس جمهور در سه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس برای پاسخ به سئوالات مطرح شده در طرح سئوال از رئیس جمهور اظهار داشت: آقایان میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و شیخ الاسلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسات کمیسیون های  تخصصی برای پاسخ به سئوالات مندرج در طرح سئوال از رئیس جمهور حضور پیدا کردند.وی گفت: مجموعا پاسخ های ارائه شده به سئوالات بسیار کلی و عمومی بود و همان چیزهایی بود که در رسانه ها مطرح می شود.رضا حسینی یادآور شد: از آنجایی که این پاسخ ها باید به اطلاع همه امضا کنندگان سئوال از رئیس جمهور برسد و نظر نهایی داده شود بنابراین هفته آینده اعلام خواهیم کرد که امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور از این پاسخ ها قانع شده اند یا خیر.نماینده شهر بابک خاطرنشان کرد: نمایندگان دولت در این جلسات توجیهاتی داشتند که از نگاه خودشان قابل قبول بود اما نظر سئوال کنندگان از رئیس جمهور چیز دیگری است.وی یادآور شد: در طول هفته آینده به صورت جزئی تر این سئوالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سئوال کنندگان در راستای صلاح و نفع مردم و کشور حرکت خواهند کرد.وی گفت: رعایت قانون اساسی برای ما مهم است و برخورد با  کسانی که از قانون تخطی کنند برای نمایندگان سئوال کننده  حائز اهمیت است.به گزارش مهر سئوال از 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور و مقاومت در برابر ابقای مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل منوچهر متکی وزیر اسبق امورخارجه  سئوالاتی بود که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت . همچنین سئوال درباره عدم اختصاص اعتبارات مربوط به حمل و نقل ریلی سئوالی بود که در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت و سئوال مربوط به مشکل اشتغال و رشد اقتصادی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد.