دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مجازات مالکان وسایل نقلیه حامل قاچاق تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 60 این لایحه به تصویب رسید.براساس این ماده هر شخصی که مرتکب حمل کالا و ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا و ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز محکوم می‌شود.این ماده با 114 رای موافق، 8 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.66  نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.در ادامه این جلسه وکلای ملت با تصویب ماده 61 این لایحه مقرر کرند چنانچه قراینی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده 18 این قانون ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع ماده 19 این قانون و تبصره‌های آن اعلام می‌گردد.در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.این ماده نیز با 110 رای موافق، 7 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 72 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 62 این لایحه مقرر کردند اگر ثابت شود نگه دارنده کالا و ارز قاچاق با علم و عمد آن را نگهداری نموده است لکن مالک کالا و محل نیست به حداقل مجازات مقرر برای مرتکب جرم قاچاق محکوم می‌شود.این ماده نیز با 124 رای موافق، 6 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 143 نماینده در این رای گیری شرکت کردند.