دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مردم فرانسه: كاهش رتبه اعتباری كشور خطرناك است

گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از نظرسنجی اخیر بعمل آمده از سوی موسسه ‘ ایفوپ ‘ فرانسه حاكی است كه بیش از 66 درصد از مردم فرانسه معتقدند كه از دست رفتن یك درجه از نشان اعتباری ‘ تریپل – آ ‘ نزد موسسه بین المللی استاندارد اند پورز زمینه ساز نگرانیها بوده و پیامدهای ناگواری نیز برای اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.این درحالی است كه موسسه ارزش سنجی مودیز و فیچ نیز اخیرا فرانسه و شماری از كشورهای حوزه یورو را به كاهش رتبه اعتباری خود تهدید كرده اند.در همین حال نیز موسسه استاندارد اند پورز اعلام كرده است نظر به بدهی های عمومی كلان فرانسه چنانكه این كشور راهكاری برای برون رفت از شرایط نامساعد مالی جاری دست و پا نكند ، یك درجه از نشان اعتباری این كشور را خواهد كاست.بررسی ها نشان می دهد كه بدهی عمومی یك هزار و 700 میلیارد یورویی فرانسه در شرایط حاضر حدود 3/85 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور را شامل شده و بعید نیست كه در جریان سالجاری میلادی نیز از صددرصد تجاوز كند.فرانسه درحالی یك درجه از نشان اعتباری خود نزد موسسه آمریكایی مزبور را از دست داده و تنها به دو- آ بسنده می كند كه احزاب مخالف دولت نیز ظرف روزهای اخیر فشارها را بر ساركوزی و دولت فیون افزایش داده و برنامه های پنج ساله دولت و حزب حاكم /یو.ام پ/ را مورد انتقاد قرار داده اند.ساركوزی نیز در حالی كه در سخنان اخیر خود در تلاش برآمد تا از دست رفتن این نشان را كم اهمیت جلوه دهد كه چندی پیش گفته بود در صورت از دست رفتن نشان اعتباری مزبور خواهد مرد.دولت راستگرای فرانسه كه ظرف ماههای اخیر به دلیل بحران اقتصادی دامنگیر كشور سخت مورد انتقاد احزاب و افكار عمومی است، بویژه با از دست رفتن این نشان مهم اقتصادی با چالش جدی درآستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری قرار گرفته است.دولت فرانسه كه توانسته بود دو طرح ریاضتی را برای جبران بخشی از كسری بودجه حدود 93 میلیارد یورویی خود را به عنوان متممی در دل بودجه سالجاری كشور بگنجاند، با ازدست رفتن یك درجه از اعتبار مالی خود با تنگاهای بیشتری در این عرصه نیز مواجه شده است.این درحالی است كه نظرسنجی های اخیر نیز نشان می دهد كه ‘ فرانسوا اولاند’ نامزد پیش تاخته سوسیالیست ها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری این كشور كه همچنان با برخورداری از 29 درصد از نظر مثبت فرانسویها نسبت به ساركوزی كه حائز23 درصد از محبوبیت مردمی شده است ، همچنان پیشتاز مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری آتی كشورش می باشد.