دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن هشدار سازمان وظيفه عمومي ناجا به فوتبالي‌ها

سرویس ورزشی ـ معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا هشدار داد كه اگر فدراسيون فوتبال به تعهدات خود عمل نكند، تيم‌هاي بعدي براي خروجشان از كشور با مشكل مواجه مي‌شوند.به گزارش «»، سرهنگ محمدرضا اكبر حلواييبا اشاره به رفع محدوديت خروج از كشور براي تعدادي از بازيكنان تيم ملي فوتبال جوانان زير 21 سال با پيگيري‌هاي مستقيم رييس فدراسيون فوتبال گفت: با پيگيري‌ها و تعهد رييس فدراسيون فوتبال مبني بر رفع تمامي مشكلات ظرف مدت يك هفته آينده مشكل خروج از كشور تعدادي از بازيكنان تيم ملي فوتبال جوانان زير 21 سال كه وضعيت خدمت سربازيشان مشخص نشده بود، از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا برطرف شد.حلوايي ادامه داد: در جلسه‌اي كه در مهرماه امسال با مسئولان فدراسيون فوتبال داشتيم، آنان متعهد شدند اسامي تمامي بازيكنان در تيم‌هاي فوتبال را اعلام كنند تا وضعيت مشموليت آنان را بررسي كنيم.معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا ادامه داد: فدراسيون فوتبال بايد از طريق وزارت ورزش و جوانان اسامي اعضاي تيم‌هايي كه قصد اعزام آنان به خارج از كشور را دارند در فرصتي مناسب به ما ارائه دهند تا سازمان زمان لازم براي بررسي وضعيت مشموليت آنان را داشته باشد.معاون سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان اينكه فدراسيون فوتبال متعهد شده بود از مهرماه به تعهدات خود با سازمان پايبند شود، به ايسنا گفت: در مورد سفر تيم‌هاي جوانان زير 21 سال به روسيه هم همين مشكلات ديده مي‌شد.حلوايي با بيان اينكه كفاشيان قول پيگيري اين موضوع را به سازمان داده است تصريح كرد: رييس فدراسيون فوتبال پذيرفت كه اقدام دبير اين فدراسيون در رسانه‌اي كردن ماجرا، كار نادرستي بود.اگر فدراسيون فوتبال به تعهدات خود عمل نكند، تيم‌هاي بعدي براي خروجشان از كشور با مشكل مواجه مي‌شوندمعاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا با تاكيد بر اينكه تمام تيم‌ها بايد در زمان مناسب از وظيفه عمومي درخواست مجوز خروج از كشور براي بازيكنانشان را بگيرند، خاطرنشان كرد: با ساير فدراسيون‌ها‌ چنين مشكلي را نداريم اما متاسفانه فدراسيون فوتبال بسيار دير اقدام به هماهنگي با سازمان وظيفه عمومي مي‌كند. حلوايي تاكيد كرد: قطعا اگر فدراسيون فوتبال به تعهدات خود عمل نكند، تيم‌هاي بعدي براي خروجشان از كشور با مشكل مواجهه خواهند شد.