دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن پرونده 4700 شاکی ایران‌خودرو دیزل در دستور رسیدگی

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت 4700 نفر از شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت: این پرونده در دستور رسیدگی قرار دارد و تا جایی که من خبر دارم هنوز رأی آن صادر نشده است.براساس حکم تعزیرات حکومتی این شرکت محکوم به پرداخت 39 میلیارد تومان به شاکیان شده بود که پرونده با اعتراض این شرکت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.