دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اعلام تاریخ سفر بازرسان آژانس به ایران

نماينده دائم ايران در آژانس از نهايي شدن برنامه سفر هيات عالي‌رتبه آژانس به ايران در اواخر ژانويه خبر داد.علي اصغر سلطانيه در گفت‌و‌گو با ايسنا، اظهار كرد: در مذاكرات روزهاي اخير، در نهايت برنامه سفر هيات عالي‌رتبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمن ناكارتس از 9 تا 11 بهمن (29 تا 31 ژانويه) نهايي شد.او اظهار كرد: سفر معاون مديركل آژانس در امور پادمان‌ها جهت گفت‌وگو درباره موضوع‌هاي مورد نظر صورت مي‌گيرد.وي گفت: موافقت ايران با انجام اين سفر نشانگر تعامل ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي رفع ابهامات و برگزاري نشستي توام با تفاهم بر مبناي تعهدات دو طرف در چارچوب مباحث فني و تخصصي است.سلطانيه ادامه داد: اين اقدام ايران نشان دهنده شفافيت و همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس و خنثي كردن توطئه‌هاي دشمنان در فرافكني و ايجاد جو سياسي عليه ايران است.