دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن انتصاب در وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری فارس،مهندس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت طی حکمی از سوی وزیر نفت به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد و انرژیهای تجدیدپذیر منصوب شد.در این حکم به لزوم توسعه فناوریها در جهت حفظ و صیانت از منابع انرژی و جلوگیری از مصرف غیر بهینه سوختهای فسیلی و به منظور جهت دار کردن حوزه های فناوری مربوط به بهبود کارایی انرژی و صرفه جویی در مصرف گاز و فرآورده های نفتی و استفاده موثر از انرژی های تجدید پذیر در گستره صنعت نفت کشور اشاره شده است.شایان ذکر است مهندس کاظمی با توجه به ماده 3 دستور العمل اجرایی شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد و انرژی های تجدیدپذیر و با داشتن تجارب و تخصص های مرتبط به مدت 2 سال به عنوان  عضو و نایب رئیس شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد و انرژیهای تجدیدپذیر از طرف مهندس قاسمی وزیر نفت به این سمت منصوب شده است.