دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن جبهه‌متحد لیستش را سامان می‌دهد

رييس هيات اجرايي جبهه متحد اصولگرايان گفت: اگر جبهه پايداري به اين نتيجه رسيد که وحدت خوب است، بايد جلو بيايد و در غير اين صورت شجاعت ارائه ليست کاملا مستقل در انتخابات آينده را داشته باشد.
به گزارش ايسنا، منوچهر متکي در نشستي اظهار كرد: جبهه متحد اصولگرايان وحدت را بر اساس آموزه‌هاي اسلامي نه يک تاکتيک بلکه يک استراتژي مي‌داند، اما بايد توجه داشت که وحدت با اجبار حاصل نمي‌شود و بايد به ضرورت و نياز آن رسيد.
وي تاکيد کرد: اگر تشکيلاتي فکر مي‌کند 90 درصد جامعه با او هستند تا زماني که تلقي‌اش اصلاح نشود به سمت وحدت نخواهد آمد.
متکي در ادامه افزود: جبهه متحد اصولگرايان از هفته آينده نظرسنجي‌هاي خود براي ميزان مقبوليت کانديداها را در سراسر کشور آغاز مي‌کند و ظرف 15روز آينده نيز نسبت به ساماندهي ليست کانديداها اقدام کرده و نتيجه جمع بندي‌ها را اعلام مي‌کند.
اين تحليل‌گر سياسي، اصولگرايي و داشتن مقبوليت در بين مردم را از شرايط جبهه متحد اصولگرايي براي قرار گرفتن در فهرست اين جبهه اعلام و بيان كرد: معيارهاي گزينش، دوري از انحراف، فتنه و فساد است.
وي خاطرنشان کرد: البته بايد توجه داشت جبهه متحد اصولگرايي و نمايندگان استاني آن نيستند که نمايندگان را تعيين مي‌کنند بلکه مردم انتخاب کننده اصلي هستند و بر همين مبنا اين جبهه اصولگراياني را که شانس بيشتري داشته باشند در فهرست خود قرار مي‌دهد.
متکي در عين حال امکان ارائه ليست مشترک با جبهه پايداري را نيز مردود ندانست و يادآوري کرد: امکان ارائه ليست واحد با جبهه پايداري و جبهه ايستادگي وجود دارد.
وزير سابق امور خارجه کشورمان با تاکيد بر ضرورت آسيب‌شناسي جريان اصولگرايي در سراسر کشور اظهار کرد: نيروهاي اصولگرا در سراسر کشور بايد متواضعانه خود را آسيب شناسي کرده و درباره اقدامات انجام شده و اشتباهات خود در کارهاي انجام شده و يا کارهايي که بايد انجام مي‌شده به بحث و بررسي بپردازند.
وي در ادامه تصريح کرد: کساني که در برابر فتنه ساکت بودند و يا بدتر از آن با آن همراهي کردند، اعم از خواص و غير خواص از مردودين هستند و محکومند.
رييس هيات اجرايي جبهه متحد اصولگرايان گردش نخبگان را از دستاوردهاي دولت احمدي‌نژاد معرفي و تصريح کرد: تا پيش از روي کارآمدن دولت نهم همه فکر مي‌کردند يک گروه حداکثر 400 نفري مي‌توانند کشور را مديريت کنند که ورود چهره‌هاي ناشناخته به اين عرصه تلقي ياد شده را شکست.