دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن درساحل آفريقا 7ميليون نفر با بحران غذايي روبرو هستند

کریستالینا گئورگیوا کمیسر کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا در پایان دیدار با محمدو یوسفو رئیس جمهور نیجر در نیامی، پایتخت این کشور گفت: « بحران غذایی که تاکنون هفت میلیون نفر از جمله یک میلیون و هفتصد هزار کودک را که در وضع آسیب پذیری قرار دارند، درگیر کرده است، کل منطقه ساحل را فرا می گیرد ». گئورگیوا افزود: « کمک رسانی سریع به کودکان برای نجات جان آنها خیلی ضروری به نظر می رسد ». این مسئول اروپایی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مناطق به شدت درگیر با بحران غذایی در کشورهای نیجریه و چاد سفر خواهد کرد. به گفته وزارت کشاورزی نیجر، این کشور پانصد و نوزده هزار و ششصد و سی و نه تن غلات کم دارد که چهارده درصد نیازهای مصرفی جمعیت پانزده میلیون نفری را در سال دو هزار و دوازده تشکیل می دهد.به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیامی، تولید غلات در نیجر امسال به علت خشکسالی به شدت کاهش یافت و نیامی آخر دسامبر اعلام کرد پنجاه و هشت درصد ساکنان روستاهای این کشور در ماه های آینده با خطر گرسنگی مواجه خواهند بود.ش