دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن حدادیان: رئیس‌جمهور ازمن شکایت کرده

سعید حدادیان گفت:شخص رئیس‌جمهور هم از من شکایت کرده است و آنها با شیوه صحبت ما مشکل دارند؛ در حالی که ما از ادبیات خود احمدی‌نژاد پیروی کرده‌ایممحورهای گفتگوی «نسیم» با سعید حدادیان، مداح اهل بیت(ع) در ادامه می آید:- علاوه بر مشائی، شخص رئیس جمهور هم از من شکایت کرده است. در هر صورت من آماده پاسخ گویی هستم- ترجیح می‌دهم فعلا در مورد دفاعیاتم حرفی نزنم اما اصل حرف ما صحیح بوده و آقایان با شیوه صحبت ما مشکل دارند؛ این در صورتی است که ما در ادبیات خود از احمدی نژاد پیروی کرده‌ایم و شیوه وی را مورد استفاده قرار داده‌ایم- ما احساس کردیم که اگر بخواهیم با ایشان صحبت کنیم باید از این نوع ادبیات استفاده کنیم. من این صحبت ها را در اولین شب از ماه رمضان ۸۸ کردم و نوار صدا ۸ ماه بعد و در یک وقت به خصوص پخش شد، درست زمانی که رهبر در خصوص مسئله ای که راجع به خانم هاشمی پیش آمده بود گفته بودند که فحاشی غلط اندر غلط است. بنابراین پخش نوار صدا در این زمان به خصوص یک کار سیاسی بوده و می خواستند اذهان را منحرف کنند.- ما احساس کردیم که با صحبت های مرید احمدی نژاد، دارد به حریم رهبری و علما تعدی می شود و با صحبت‌های ما سطح خروش علما پایین آمد- در مورد اینکه احضاریه‌ای برایم آمده یا نه، فعلا صحبتی نمی‌کنم