دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن خدمت به کشتی یا خیز برای ریاست جمهوری ؟

به توصیه مدیر وقت ، کمیته هماهنگی برای تهیه مطلوبتر برنامه راه انداختم و از مرحوم مرتضی پروازی مقدم دبیر سرویس ورزشی روزنامه رسالت و رسول خادم برای عضویت در آن دعوت کردم. مازیار ناظمی نوشت : انصافا رسول آدم خوش فکر و با برنامه ای است و همان روزها حس می کردم افق های فکری او بسیار بلندتر از کشتی و در نهایت مدیریت فدراسیون آن است . ورود هوشمندانه اش به شورای شهر و رقابت نزدیکی که با باقر قالیباف برای شهردار تهران شدن داشت بخشی از برنامه های متفاوت رسول را برای آینده اش روشن کرد  . خادم حتی گزینه جدی ریاست سازمان تربیت بدنی در دولت نهم هم بود. ورود دوباره رسول خادم به کشتی این روزها با شعار خدمت همراه است .حتما می دانید بطور طبیعی دوستان شورای شهر برای کلان شهری مثل تهران ۲۴ ساعت هم برایشان کم است نکته ای که بارها مهندس چمران رئیس شورای شهر آن را متذکر میشود و حتی در جلسه شورای شهر به رسول خادم هم یادآور شده که کار کشتی و المپیک شما را از برنامه های مردم در شورا دور نکند. البته بنده معتقدم همانطور که حبیت کاشانی دو سال مدیر عامل و  سرپرست باشگاه پرسپولیس در فوتبال پر حاشیه ما بود و کار مردم تهران در شورا نخوابید این بار هم اتفاقی نمی افتد! منتها یک سوال چه چیزی باعث میشود که عشق به خدمت در فاصله کمتر از ۷ ماه به المپیک گل کند و رسول همه کاره کشتی ازاد ایران شود ؟ یک بخش ان را که رسول خادم به رسانه ها ها گفته  درخواست جامعه کشتی ، درست هم میگوید اوضاع تیم ملی کشتی ازاد ایران به خاطر مسایل بعضا غیر فنی که بیشتر در فوتبال شاهدش هستیم به سامان نبود ! و یک منجی می طلبید اما بخش پنهان آن که فعلا کسی سراغش را نمی گیرد ادامه افق های طلایی رسول در عالم سیاست است کسی چه می داند شاید او وزیر ورزش کابینه آینده باشد و یا در گامی بلندتر و البته محتمل تر نامزد ریاست جمهوری یازدهم ، صبرکنید زمان همه چیز را روشن میکند