دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن لایحه اعطای مرخصی سه ساله مادران‌ دانشجو

رئیس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به لوایح پیشنهادی این مرکز به دولت برای حمایت ازمادران شاغل گفت: لایحه مرخصی سه ساله به دانشجویانی که مادر می‌شوند به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.مریم مجتهدزاده با بیان اینکه برای حضور بیشتر مادران شاغل در خانه برنامه های ویژه ای تدوین شده است گفت: در لایحه پیشنهادی مادران پس از اتمام مرخصی زایمان می توانند سه سال به مرخصی بدون حقوق اما با بیمه و لحاظ شدن در سنوات بازنشستگی بروند.مرخصی سه ساله به دانشجویانی که مادر می شوندوی ادامه داد: در پایان این سه سال مادران سه سال نیز به دورکاری می روند و تا 6 سالگی در کنار فرزندانشان هستند. همچنین دانشجویانی که در زمان تحصیل بچه دار می شوند تا سه سال به سنوات تحصیلی آنها افزوده می شود.مجتهدزاده در ادامه به تسهیلات ویژه مادرانی که نوزادان چند قلو به دنیا آورده اند گفت: یکی از لوایحی که برای حمایت مادران شاغل ارائه شده افزایش مرخصی زایمان مادرانی که نوزان چند قولو به دنیا می آورند و همچنین تسهیلاتی نیز برای پدران این فرزندان پیش بینی شده است .آسیب شناسی دورکاری در جهت عملیاتی شدنمشاور رئیس جمهور با بیان این که نامه ای به تمامی وزارت خانه ها برای پیگیری دورکاری زنان ارسال شده است گفت: مادرانی که فرزند زیر 6 سال دارند و یا فرزند یا همسری معلول دارند در اولویت دورکاری هستند.وی ادامه داد: در حال آسیب شناسی دورکاری هستیم که چه مانعی سبب عدم اجرای این برنامه می شود تا با رفع موانع آن را اجرایی کنیم.تا لوایح را اجرایی نکنیم دولت دهم را تحویل نمی دهیم!مجتهدزاده در مورد اجرایی شدن لوایح پیشنهادی در دولت دهم گفت: تمامی لوایح تا پایان دولت دهم اجرایی می شود و مطمئن باشید تا وعده ها را اجرایی نکنیم دولت را تحویل نمی‌دهیم.منبع: مهر