دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن لطفا از دريافت يارانه نقدي انصراف بدهيد!

“ضمن قدرداني از مشارکت جنابعالي در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، پيشنهاد مي شود چنانچه داراي تمکن مالي براي امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستيد از دريافت يارانه صرفنظر كنيد.” اين جمله‌اي است كه از يك سال پيش در ورودي سامانه اينترنتي اعلام حساب خانوار براي پرداخت يارانه نقدي مشاهده مي‌شود.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگرچه سازمان هدفمندي يارانه‌ها پس از شروع واريز يارانه نقدي از مراجعه برخي براي بازگرداندن يارانه نقدي خود خبر داد و شماره حسابي را از بانك ملي ايران براي بازگرداندن يارانه اين عده اعلام كرد، اما هيچ وقت مشخص نشد كه اين حساب چقدر موجودي دارد و چند نفر پس از دريافت يارانه خود، از ادامه اين راه انصراف داده‌اند.با اين وجود دولت پس از يك سال بار ديگر به اين فكر افتاده كه يارانه برخي اقشار را حذف كند. به اعتقاد مسوولان اقتصادي دولت دست كم 10 ميليون نفر مي‌توانند بدون اين كه نوساني در زندگيشان ايجاد شود، يارانه دريافت نكنند.اگرچه دولت پيش از اين تلاش كرد با فرهنگسازي و استفاده از اين عبارت كه “اين اقدام خيرخواهانه و خداپسندانه جنابعالي کمک به افزايش سهم افراد محروم يا افراد با درآمد پائين خواهد کرد” برخي را به عدم دريافت يارانه ترغيب كند، اما ظاهرا مردم ترجيح دادند تا آخرين لحظه از اين امكان استفاده كنند.در شيوه جديد، قرار است به جاي درخواست از مردم به طور عمومي، با آنها مكاتبه شده و از افراد مرفه خواسته شود براي حذف نام خود از فهرست دريافت يارانه نقدي اقدام كنند. اما ظاهرا كار در اين مرحله متوقف نمي‌شود و در صورت عدم مراجعه خود افراد، دولت راسا به حذف يارانه آنها اقدام خواهد كرد.اين اقدام اگر چه با واكنش مجلس روبرو و از سوي رييس آن غيرقانوني اعلام شده‌ است، اما هنوز به مرحله عملياتي شدن نرسيده است. بايد منتظر بود و ديد با آغاز اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و واريز يارانه نقدي افزوده شده، چه تعداد از دريافت اين سهم خارج شده‌اند.