دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن پيش بيني بانك جهاني از كاهش رشد اقتصاد جهاني

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر پايه گزارش چشم اندازهاي اقتصادي جهاني بانك جهاني، اقتصاد جهاني 2.5 درصد در سال جاري رشد مي‌كند كه كمتر از 3.6 درصد ارزيابي شده در گزارش ماه ژوئن اين بانك است. اقتصاد منطقه يورو ممكن است 0.3 درصد كوچك شود در حالي كه بانك جهاني در گزارش قبلي خود رشد 1.8 درصدي اين منطقه را پيش بيني كرده بود. چشم انداز آمريكا نيز از 2.9 به 2.2 درصد كاهش داده شد.به گزارش بلومبرگ، توسعه جهاني ارزيابي شده با رشد 2.7 درصد در سال 2011 و 4.1 درصد در سال 2010 و رشد منفي 2.3 درصد در سال 2009 مقايسه مي شود. اين بزرگ‌ترين بازبيني انجام گرفته بانك جهاني از رشد اقتصاد جهاني از ژانويه 2009 تاكنون است.بانك جهاني پيش‌بيني كرده است توسعه جهاني در سال 2013 به 3.1 درصد برسد كه نيم درصد كمتر از پيش بيني قبلي اين نهاد است.