دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بدرفتاری والدین؛ علت 5 درصد سوختگی كودكان

سوپروایزر آموزشی مرکز سوختگی شهیدمطهری تهران گفت: «در كودك آزاري‌ها توسط والدين، نامادري یا ناپدري سوختگي‌های دايره شكل ناشي از سيگار و قاشق در نواحي دست، صورت، پرينه و.. را بايد به عنوان احتمال بدرفتاري گزارش كرد زیرا حدود 5 درصد سوختگي‌هاي كودكان را تشكيل مي‌دهد.»پرویز نمازی اظهار کرد: «برای هر بيماري كه دچار سوختگي صورت شده است بايد دهان و حلق بيمار را دقيقاً معاينه كرد و مخاط قرمز يا خشك يا تاول هاي مخاطي كوچك احتمال انسداد راه هوايي را کنترل کرد.»وی گفت: «در آتش‌سوزي در فضاي بسته ممكن است استنشاق دود اتفاق افتاده باشد و خطر بروز سوختگی استنشاقی مطرح است.»نمازی ادامه داد: «همچنین وجود سوختگي قابل توجه در دهان و حلق انديكاسيون واضحي براي گذاشتن فوري لوله تراشه است. لوله با 3 تا 5 روز تا فروكش كردن تورم باقي بماند.»سوپروایزر آموزشی مرکز سوختگی شهیدمطهری افزود: «گازهاي داغ، دود، گاز منوکسیدکربن و دی اکسیدکربن، در فضاي بسته خطر سوختگی استنشاقی را ایجاد می کند آسيب استنشاقي تا میزان فراوانی خطر مرگ و مير را افزايش مي دهد.»نمازی گفت: «در مواردی سوختگی های تماسی با درجات سطحي تا عميق قابل مشاهده هستند و بر اثر فلزات داغ، وسايل خانگي نظير اتو يا اجاق گاز، اگزوز، قير، تماس با دماهاي پايين مانند سرمازدگي، ساييدگي بر اثر اصطكاك، حوادث صنعتي توام با صدمات له شدگي اعضاء ایجاد می شود.» منبع: ایلنا