دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تذکر روسيه به ترکيه درباره رادارهای ناتو

وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرد، نصب سيستم رادار هشدار موشکي ناتو در خاک ترکيه، روسيه را وادار به اتخاذ تدابير پيشگيرانه درباره اقدامات آمريکا و اروپا عليه خود کرده است.به گزارش ايسنا وزارت امور خارجه روسيه با هشدار مجدد به مقام‌هاي ترکيه تاکيد کرد، راه‌اندازي بخشي از سيستم جديد دفاع ضد موشکي آمريکا در ترکيه، گام ديگري در جهت ايجاد ساختار موشکي در اروپا مبتني بر تصميم‌گيري يک‌جانبه مي‌باشد.به اعتقاد وزارت امور خارجه روسيه، انجام چنين اقداماتي، تعادل موجود نيروها در منطقه را نقض مي‌کند.وزارت امور خارجه روسيه معتقد است که نصب اين سيستم دفاعي بدون در نظر گرفتن منافع کشورهاي ديگر انجام مي‌شود و مي‌تواند به امنيت بين‌المللي خسارت جدي و جبران ناپذيري وارد کند.سيستم رادار هشدار موشکي ناتو و آمريکا از روز سه شنبه در ترکيه فعاليت جاسوسي خود را آغاز کرده است. روسيه معتقد است که هدف اصلي ناتو و آمريکا از نصب چنين سيستمي در ترکيه، نظارت بر توان دفاعي و نظامي روسيه در منطقه است.