دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دزدان دريايي دستگير شده در ايران اعدام مي شوند

در صورتي كه جرم دزدان دريايي دستگير شده در ايران، صدمه زدن به منافع كلي كشور تشخيص داده شود، افراد دستگير اعدام خواهند شد.به گزارش خبرگزاري موج، سه دزد دريايي توسط ايران دستگير شده​ و اين دزدان دريايي براي محاكمه به مراجع قضايي تحويل شده​اند.براساس گفته هاي يك منبع آگاه، در صورتي كه جرم اين دزدان دريايي براساس قوانين عمومي كشور برهم زدن نظم و ضربه زدن به منافع كشور تشخيص داده شود، حكم اعدام براي آنها صادر مي​شود.براساس گفته هاي اين مقام مسول ايجاد فساد و به خطر انداختن امنيت دريانوردان مجازات سنگيني خواهد داشت.البته تشخيص مصاديق چنين جرايمي تنها بر عهده قاضي است.