دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن آهسته‌ترين ساعت جهان!

آزمايشگاه ملي فيزيك آمريكا به داشتن سريعترين و دقيق‌ترين ساعتهاي جهان شناخته شده، اما دانشمندان مركز پژوهش زيست محيطي دانشگاه‌هاي اسكاتلند در پژوهش جديد خود موفق به درجه‌بندي آهسته‌ترين ساعت جهان شده‌اند. ساعت «آرگون آرگون» براي تعيين تاريخ سنگ‌ها و برآورد زمان رويدادهاي زمين‌شناسي استفاده مي‌شود كه 4.5 ميليارد سال قبل در زمان شكل‌گيري زمين رخ داده‌اند.اين پژوهش جديد قرار است دقت اين برآوردها را با تصحيح سنجش‌هاي آرگون كه اولين بار در دهه 1950 توسط آلفرد نير،‌ فيزيكدان آمريكايي ساخته شده، افزايش دهد.ساعت «آرگون آرگون» با اندازه‌گيري ميزان پتاسيم راديواكتيو در نمونه سنگ‌ها تا ميزان محصول تجزيه آن يعني آرگون كار مي‌كند. هر چه يك سنگ پيرتر باشد، پتاسيم بيشتري تجزيه شده و آرگون بيشتري در سنگ موجود خواهد بود.اثر اين پژوهش جديد در انواع مختلف سنگ‌ها متغير است اما مي‌تواند به معني 1.2 درصد تفاوت در محاسبات اوليه سن سنگ باشد كه ميزان زيادي است.اين كشف به عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي غير مرتبط آزمايشگاه ملي فيزيك براي اندازه‌گيري ثابت بولتزمن انجام شد كه قدر يك درجه سلسيوس را با اندازه انرژي ذخيره شده در مولكول يك ماده مرتبط مي‌كند.براي اندازه‌گيري ثابت بولتزمن، محققان به ساخت دقيق‌ترين حرارت‌سنج جهان احتياج داشتند كه با سنجش سرعت مولكول‌ها در گاز آرگون كار مي‌كند. اما آنها براي درك نتايج خود بايد تركيب ايزوتوپ نمونه‌هاي گاز آرگون خود را اندازه‌گيري مي‌كردند.اين محققان با همكاري دانشمندان تاسيسات ايزوتوپ آرگون شوراي تحقيقات محيط طبيعي كه سازنده دقيق‌ترين طيف‌سنج جرمي براي سنجش‌هاي ايزوتوپ آرگون در جهان موسوم به آرگوس هستند، دريافتند كه نتايج به دست آمده توسط آلفرد در دهه 1950 در مورد اندازه‌گيريهاي آرگون تا حدي اشتباه بوده و اينكه نتايج دقيق‌تر در سال 2006 توسط محققان كره جنوبي و آمريكاي شمالي به دست آمده است.منبع: ایسنا