دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن جدول تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی

بخش یازدهم گزارش عملکرد سه سال و نیم مجلس هشتم به
تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور و نیر استیضاح وزرا اختصاص دارد.

تذکر نمایندگان به اعضای هیئت دولت، ملایم‌ترین نهاد نظارتی مجلس است اما
تجربه ادوار مختلف مجلس نشان داده است که میان بی‌توجهی وزرا و افزایش
سؤالات و طرح استیضاح آنان ارتباط معقولی وجود دارد. با درک این اهمیت و
برای پاسخگویی هر چه مناسب‌تر وزرا به تذکرات نمایندگان، مجلس هشتم با
اصلاح ساختار و تجهیز فرآیند تذکر به کارشناسان متخصص در جهت تقویت مبانی
حقوقی و قانونی تذکرات نمایندگان اقدام نمود. آمار تذکرات نمایندگان مجلس
هشتم به مسئولان اجرایی کشور تا پایان شش‌ماهه اول اجلاسیه چهارم دوره
هشتم از این قرار است:
 

ردیف

مخاطب
(به ترتیب الفبا)

سمت

روزهای مسئولیت همزمان با مجلس هشتم

تعداد تذکر

نسبت تعداد تذکر به روزهای مسئولیت

دولت نهم

دولت دهم

مجموع

دولت نهم

دولت دهم

مجموع

۱

آقای احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهور

۴۶۲

۸۱۵

۱۲۷۷

۵۸۷

۱۶۴۷

۲۲۳۴

۷۵/۱

۲

آقای اسکندری

وزیر جهاد کشاورزی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۲۹۶

ـــ

۲۹۶

۶۴/۰

۳

آقای الهام

وزیر دادگستری

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۱۳

ـــ

۱۳

۰۳/۰

۴

آقای باقری‌لنکرانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۲۳۸

ـــ

۲۳۸

۵۲/۰

۵

آقای بختیاری

وزیر دادگستری

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۷۹

۷۹

۱۰/۰

۶

آقای بهبانی

وزیر راه و ترابری

۳۹۲

۵۱۶

۹۰۸

۳۳۴

۶۵۲

۹۸۶

۰۹/۱

۷

آقای تقی‌پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۱۷۴

۱۷۴

۲۱/۰

۸

آقای جهرمی

وزیر کار و امور اجتماعی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۳۵

ـــ

۳۵

۰۸/۰

۹

آقای حاجی‌بابایی

وزیر آموزش و پرورش

ـــ

۷۴۲

۷۴۲

ـــ

۴۵۴

۴۵۴

۶۱/۰

۱۰

آقای حسینی (سیدشمس‌الدین)

وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳۹۲

۸۱۵

۱۲۰۷

۸۹

۲۳۲

۳۲۱

۲۷/۰

۱۱

آقای حسینی (سیدمحمد)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۲۳۸

۲۳۸

۲۹/۰

۱۲

آقای خلیلیان

وزیر جهاد کشاورزی

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۶۸۳

۶۸۳

۸۴/۰

۱۳

آقای دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۱۹۶

۱۹۶

۲۴/۰

۱۴

آقای رحمتی

وزیر راه و ترابری

۴۶

ـــ

۴۶

۲۴

ـــ

۲۴

۵۲/۰

۱۵

آقای زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۸۴

ـــ

۸۴

۱۸/۰

۱۶

آقای سعیدی‌نیا

وزیر مسکن و شهرسازی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۸۲

ـــ

۸۲

۱۸/۰

۱۷

آقای سلیمانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۵۳

ـــ

۵۳

۱۱/۰

۱۸

آقای شیخ‌الاسلامی

وزیر کار و امور اجتماعی

ـــ

۶۹۱

۶۹۱

ـــ

۸۸

۸۸

۱۳/۰

۱۹

آقای شیخ‌الاسلامی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـــ

۱۱۶

۱۱۶

ـــ

۶۲

۶۲

۵۳/۰

۲۰

آقای صالحی

وزیر امور خارجه

ـــ

۳۰۱

۳۰۱

ـــ

۷۵

۷۵

۲۵/۰

۲۱

آقای صفار هرندی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۸۸

ـــ

۸۸

۱۹/۰

۲۲

آقای عباسی

وزیر تعاون

۴۶۲

۶۹۱

۱۱۵۳

۹

۲۶

۳۵

۰۳/۰

۲۳

آقای عباسی

وزیر ورزش و جوانان

ـــ

۱۱۶

۱۱۶

ـــ

۵۵

۵۵

۴۷/۰

۲۴

آقای علی‌احمدی

وزیر آموزش و پرورش

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۲۴۹

ـــ

۲۴۹

۵۴/۰

۲۵

آقای غضنفری

وزیر بازرگانی

ـــ

۶۹۱

۶۹۱

ـــ

۳۳۳

۳۳۳

۴۸/۰

۲۶

آقای عضنفری

وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـــ

۱۱۶

۱۱۶

ـــ

۱۰۲

۱۰۲

۸۸/۰

۲۷

آقای فتاح

وزیر نیرو

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۳۱۷

ـــ

۳۱۷

۶۹/۰

۲۸

آقای قاسمی

وزیر نفت

ـــ

۱۱۶

۱۱۶

ـــ

۵۳

۵۳

۴۶/۰

۲۹

آقای کردان

وزیر کشور

۹۱

ـــ

۹۱

۵۰

ـــ

۵۰

۵۵/۰

۳۰

آقای متکی

وزیر امور خارجه

۴۶۲

۴۶۶

۹۲۸

۸۳

۱۲۲

۲۰۵

۲۲/۰

۳۱

آقای محرابیان

وزیر صنایع و معادن

۴۶۲

۶۱۸

۱۰۸۰

۱۲۶

۲۴۸

۳۷۴

۳۵/۰

۳۲

آقای محسنی‌اژه‌ای

وزیر اطلاعات

۴۲۴

ـــ

۴۲۴

۶

ـــ

۶

۰۱/۰

۳۳

آقای محصولی

وزیر کشور

۲۸۷

ـــ

۲۸۷

۱۷۴

ـــ

۱۷۴

۶۱/۰

۳۴

آقای محصولی

وزیر رفاه وتأمین اجتماعی

ـــ

۵۴۵

۵۴۵

ـــ

۱۸۳

۱۸۳

۳۴/۰

۳۵

آقای محمد نجار

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۲۱

ـــ

۲۱

۰۵/۰

۳۶

آقای محمد نجار

وزیر کشور

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۸۱۱

۸۱۱

۱

۳۷

آقای مصری

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۵۸

ـــ

۵۸

۱۳/۰

۳۸

آقای مصلحی

وزیر اطلاعات

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۵۶

۵۶

۰۷/۰

۳۹

آقای میرکاظمی

وزیر بازرگانی

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۱۵۵

ـــ

۱۵۵

۳۴/۰

۴۰

آقای کاظمی

وزیر نفت

ـــ

۶۱۸

۶۱۸

ـــ

۳۸۷

۳۸۷

۶۳/۰

۴۱

آقای نامجو

وزیر نیرو

ـــ

۷۴۴

۷۴۴

ـــ

۸۱۷

۸۱۷

۱۰/۱

۴۲

آقای نوذری

وزیر نفت

۴۶۲

ـــ

۴۶۲

۲۱۵

ـــ

۲۱۵

۴۷/۰

۴۳

آقای نیکزاد

وزیر مسکن و شهرسازی

ـــ

۶۶۰

۶۶۰

ـــ

۱۴۴

۱۴۴

۲۲/۰

۴۴

آقای نیکزاد

وزیر راه و شهرسازی

ـــ

۱۵۴

۱۵۴

ـــ

۱۵۴

۱۵۴

۱

۴۵

آقای وحیدی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۳۸

۳۸

۰۵/۰

۴۶

خانم وحید دستجردی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ـــ

۸۱۵

۸۱۵

ـــ

۳۸۲

۳۸۲

۴۷/۰

استیضاح
در اجرای مفاد مواد (۲۱۹) لغایت ۲۲۷ قانون آیین‌نامه
داخلی مجلس و با رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی، نمایندگان دوره
هشتم مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقایان علیرضا علی‌‌احمدی و
حمیدرضا حاجی‌بابایی وزرای وقت آموزش و پرورش دولت‌های نهم و دهم و آقای
علی کردن و محمدرضا اسکندری وزرای کشور و جهاد کشاورزی دولت نهم و آقایان
حمید بهبهانی، مجید نامجو، علی‌اکبر صالحی و سید شمس‌الدین حسینی وزرای
محترم راه و ترابری، نیرو، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی دولت دهم
را امضا و تسلیم مجلس شورای اسلامی نمودند که از موارد فوق با رایزنی هیئت
رئیسه محترم مجلس، استیضاح آقای علیرضا علی‌احمدی، محمدرضا اسکندری،
حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی‌اکبر صالحی مسترد و بقیه پس از طی مراحل قانونی
در جلسه علنی مجلس مطرح که منجر به رأی عدم اعتماد به آقایان علی کردان و
حمید بهبهانی وزرای کشور و راه و ترابری دولت نهم و رأی اعتماد مجدد به
آقای مجید نامجو رسید و سیدشمس‌الدین حسینی وزرای نیرو و امور اقتصادی و
دارایی دولت دهم گردید.

منبع: 
فارس