دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن آيا هاشمی حكم دانشجو را صادر مي‌كند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بعد از اعلام تأييد رياست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامي، اكنون اين سؤال در محافل دانشگاهي مطرح است كه آيا رئيس هيأت امناي اين دانشگاه حكم رياست وي را صادر مي‌كند؟فرهاد دانشجو با بيان اينكه در جلسه شب چهارشنبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور نداشتم، گفت: اما براساس شنيده‌ها، در اين جلسه مباحث جلسات هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي به صورت مبسوط ارائه شده است، با راي قاطع اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه انتخاب شدم.فرهاد دانشجو، در گفت و گو با ايسنا افزود: تنها رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مي‌تواند در جلسه حضور داشته باشد، اما با توجه به اينكه هنوز به عنوان رئيس منصوب نشده بودم، در جلسه شب گذشته حضور نداشتم. براساس گزارش ايسنا، وي درخصوص اينكه مأموريت وي از چه زماني در دانشگاه آزاد آغاز مي‌شود، تصريح گرد: براساس بندي از اساسنامه، رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد حكم بنده را صادر مي‌كند و پس از آن فعاليت خود را در دانشگاه آغاز مي‌كنيم.از طرف ديگر، با توجه به اينكه در تاريخ 22 ديماه جاري، دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد رأي‌گيري براي انتخاب فرهاد دانشجو به رياست دانشگاه آزاد اسلامي روال قانوني خود را طي نكرده و بدون موافقت رئيس و اعضاء غيردولتي هيأت امنا اين اقدام صورت گرفته، رياست فرهاد دانشجو جنبه قانوني ندارد، اصولاً مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با علامت سؤال مواجه است. اعضاء غيردولتي هيأت امناي دانشگاه آزاد مي‌گويند فقط درصورتي كه رئيس هيأت امنا رأي گيري براي انتخاب رئيس توسط هيأت امنا را تأييد و آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش مي‌كرد اين موضوع در آن شورا قابل بحث بود و اكنون كه روال قانوني آن طي نشده، اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تأييد رياست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامي وجهه قانوني ندارد و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني حكم رياست وي را صادر نخواهد كرد.اما آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هنوز درباره اينكه آيا حكم رياست فرهاد دانشجو را امضا خواهد كرد يا نه؟ اظهارنظري نكرده است. در عين حال، محافل نزديك به رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد مي‌گويند ايشان نحوه رأي گيري توسط جناح دولتي هيأت امنا را غيرقانوني مي‌داند و معتقد است اعلام رياست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد يك اقدام تبليغاتي و بدون پشتوانه قانوني بوده است و به همين جهت اين احتمال وجود دارد كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در اعتراض به اين موضوع، حكم رياست فرهاد دانشجو را صادر نكند.بند هـ ماده 12 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تصويب كرده، مقرر نموده است حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي توسط رئيس هيأت امنا صادر مي‌شود. بنابر اين، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هنگامي مي‌تواند اجرائي شود كه حكم رياست فرهاد دانشجو توسط آيت‌الله هاشمي رفسنجاني صادر شود.در عين حال، آنچه مورد اتفاق نظر جناح دولتي و جناح غيردولتي هيأت امناي دانشگاه آزاد است اينست كه دوران رياست دكتر عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد به پايان رسيده و حتي اگر حكم فرهاد دانشجو براي رياست صادر نشود نيز بار ديگر جاسبي به رياست اين دانشگاه انتخاب نخواهد شد.