دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بازداشت رییس مجلس قانونگذاری فلسطین

رژیم اشغالگر، رییس مجلس قانونگذاری فلسطین را در قدس بازداشت کرد.به گزارش العالم، اشغالگران شامگاه دیروز “عزیز الدویک” را در یکی از ایست های بازرسی نظامی در شمال شرقی قدس بازداشت کردند.به گفته منابع فلسطینی، نیروهای رژیم اشغالگر دستها و چشم‌های عزیز الدویک را پس از پیاده کردن از خودرو، بستند و او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.