دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن افزایش مدت رياست‌جمهوري در ترکیه

پارلمان تركيه با تصويب قانوني مدت رياست جمهوري اين كشور را از پنج سال به هفت سال افزايش داد.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه، با تصويب اين قانون مدت رياست جمهوري عبدالله گل، يازدهمين رئيس جمهوري تركيه كه سال 2007 به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است به هفت سال افزايش يافت.مدت رياست جمهوري در تركيه پنج سال بود اما براساس اين قانون عبدالله گل به مدت هفت سال رياست جمهوري تركيه را به عهده خواهد داشت يعني تا سال 2014 رئيس‌جمهور تركيه خواهد بود.براساس قانون رياست جمهوري تركيه رئيس‌جمهور بايد مستقل باشد و هيچ وابستگي به هيچ گروهي نداشته باشد.