دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن برخورد پلیس با فروشندگان باربی

پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هشدار به فروشندگان عروسکهای باربی اعلام کرد: فروشگاههایی که اقدام به فروش این عروسکها کنند از نظر پلیس متخلف و با آنها برخورد می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در ادامه اجرای طرح امنیت محله محور و برخورد با 27 جرم احصا شده اقدام به برخورد با مظاهر غربی و ترویج دهنده بی بند و باری کرده و در فاز جدید این برخوردها عروسکهای باربی از سطح شهر جمع آوری شد.پلیس در این رابطه از تمامی اسباب بازی فروشی ها و عرضه کنندگان محصولات فکری بازرسی و عروسکهای باربی را ازسطح شهر جمع آوری کرد.یک منبع آگاه در پلیس امنیت به مهر گفت: تاکنون دهها مغازه فروشنده عروسک باربی از سوی ماموران پلمپ شده است و اجرای این طرح ادامه دارد.