دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تصمیم جبهه متحد بر معرفی لیست اختصاصی است

حسن غفوری فرد با اشاره به درخواست های مکرر از جبهه پایداری برای پیوستن به روند وحدت اصولگرایان به اعتدال، گفت: نظر ما هنوز هم به اتحاد است ،  اما ظاهرا با راهی که جبهه پایداری پیش می روند، رسیدن به اتحاد ضعیف تر می شود.عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: جبهه پایداری لیست خود را تهیه کرده و حتی در خیلی از استانها معرفی هم کرده است ، اما جبهه متحد اصولگرایان لیستی اعلام نکرده و هنوز منتظر است و امید دارد شاید به توافق برسد ، هر چند که احتمال آن ضعیف است.غفوری فرد خاطرنشان کرد: افرادی شاخصی هستند مثل حداد عادل که خدمات زیادی داشته اند و همه اصولگریان با سلایق مختلف به ایشان اعتقاد دارند و ممکن است نامشان در چند لیست باشد اما جبهه متحد اصولگرا تصمیم دارد افرادی که در لیست جبهه متحد هستند در لیست دیگری نباشند و به اینگونه موارد را بر نخواهد تابید.وی افزود: نظام ما حزبی نیست اما بیش از 200 حزب ، گروه و جبهه در کشور داریم و احتمال وجود برخی نامها در لیست های مختلف زیاد است اما تصمیم جبهه متحد بر معرفی لیست اختصاصی است.