دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن سه فرضيه درباره خودسوزي تالاب پريشان

خودسوزي درياچه پريشان که از روز چهارشنبه آغاز شده و تا امروز نيز ادامه دارد فرضيه ها و گمانه هايي را در خصوص دلايل اين پديده مطرح کرده، اين در حاليست که سال گذشته نيز در شيراز پديده خودسوزي خاک در منطقه سلطان آباد رقم خورده بود.به گزارش مهر، در جريانخودسوزي خاک بستر تالاب دچار حريق شده و بر وسعت نيز در حال افزوده شدن است.در اين رابطه مديريت بحران نيز در شهرستان کازرون تشکيل جلسه داده و اعضاي آن در حال بررسي اين پديده هستند.در اين رابطه گمانه هايي نيز در مورد چرايي اين پديده مطرح شده که ازجمله آن مي‌توان به جريانات آتش فشاني، حرکت آبهاي گرم در زيرزمين و رسوبات کف درياچه ناشي از گياهان اشاره کرد. اين خوسوزي در حاشيه کوه بز، منطقه فامور که همان ساحل سنگي درياچه پريشان است، رخ داده که حدود 20 حفره کوچک در يک رديف ايجاد شده که از آنها دود متصاعد شده است. تيم مطالعاتي وارد عرصه شده و اقدامات لازم براي ارائه راهکارهاي مناسب براي مهار اين خودسوزي در حال انجام است.اولين فرضيه که مطرح شده در خصوص امکان حرکت هيدرو ترمال يعني حرکت آبهاي گرم زيرزميني است که اين فرضيه رد شد به دليل اينکه چنانچه اين پديده ناشي از بخار آب باشد نبايد آثار دود و ذغالي شدن در محل مشاهده شود. دومين مسئله احتمال پديده آتش فشان مطرح شد که پس از تبادل نظر نيز اين پديده نيز رد شد زيرا منطقه مذکور دشت است. سومين فرضيه که از مابقي گمانه ها جدي تر است مربوط به رسوبات و املاح کف درياچه بوده که به خاطر خشک شدن درياچه تحت فشار قوي قرار گرفته و به شکل اين پديده بروز کرده اند. براساس اين فرضيه اين رسوبات در فرايند اول در حال تبديل شدن به ذغال هستند و در سطح بالاتر توليد گاز متان را به دنبال دارد که اين گاز علاوه بر آلودگي به جرقه و کوچکترين گرمايي حساس است و حتي امکان ايجاد فرورفتگي نيز وجود دارد. در اين راستا کارشناسان معتقدند چنانچه سريعتر از اين خودسوزي جلوگيري نشود انفجار نيز وجود دارد.راهکارهاي مقابله با اين پديدهدر جلسه اي که به اين منظور تشکيل شد اعضا تصميم گرفتند با انتقال بيل مکانيکي به منطقه، خاکها را زير و رو کرده يا اينکه کانالهايي دور حفره ها ايجاد کنند که از گستردگي خودسوزي جلوگيري شود. در اين رابطه کارشناسان مشغول بررسي راهکارهاي مختلف مقابله با اين پديده هستند. درياچه پريشان در کازرون فارس هم اکنون در پي تداوم خشکسالزهاي چند ساله در خشکي کامل به سر مي‌برد.