دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تابش: توجیهات دولت قابل قبول نیست

رئیس فراکسیون خط امام (ره) مجلس هشتم،با بیان اینکه نباید هر کس با تفسیر از قانون، حتی بدیهیات را تغییر دهد، گفت: هیچ نهاد قدرتی نمی‌تواند مجلس را منحل کند، مجلس مرکز تجمیع آرای مردم با سلیقه‌ها و افکار مختلف است و اظهار نظر درباره در رأس امور نبودن مجلس نادرست است. محمد رضا تابش در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان اینکه نباید هرکس با تفسیر از قانون، حتی بدیهیات را هم مورد تغییر قرار دهد، گفت: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان و قوانین عمومی با مجلس است.نماینده مردم اردکان در مجلس هشتم  با بیان اینکه توجیهات نمایندگان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه در رأس امور بودن مجلس در قانون نیامده است به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهوری شخص دوم مملکت بعد از مقام معظم رهبری، است. ولی او یک فرد است که دستگاه اجرایی مهمی در اختیارش است، و مجلس نهادی است که به عنوان پیکره مردم شناخته می شود.وی، با طرح این سوال که چرا مجلس به عنوان نهادی در راس امور شناخته می شود، گفت: در رأس امور بودن مجلس، به دلیل وظایفی است که در قانون اساسی به مجلس داده‌اند، هیچ نهاد قدرتی نمی تواند مجلس را منهل کند، مجلس مرکز تجمیع آرای مردم با سلایق و افکار مختلف است و  قدرت مجلس هم بخاطر همین موضوع است.تابش، مجلس را نهاد منحصر به فرد قانونگذاری خواند و ادامه داد: قوه قانونگذار، حتی در حوزه نظارت اختیارات بسیار وسیعی دارد، که از جمله می‌تواند از وزرا و دولتی ها  سوال کند؛ به آنها و بقیه تذکر دهد و تحقیق و تفحص ازهر نهادی را در دستور کار قرار دهد.نماینده مردم اردکان ادامه داد: حتی رئیس جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است کابینه خود را باید به مجلس معرفی کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد، عزل رئیس جمهوری هم توسط مجلس با تأیید رهبری می تواند انجام بگیرد، بنابراین  با توجه به اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده مجلس، می‌توانیم بگوئیم که نهاد قانونگذاری، بنابر فرمایش امام راحل ، و تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های سنگینی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده در راس امور قرار دارد.رئیس فراکسیون خط امام(ره)، ادامه داد: البته در راس امور نگه داشتن  مجلس،  با ما نمایندگان است که عملکرد خوبی داشته باشد و بتوانیم پشتوانه مردمی مجلس را حفظ کنیم و از اختیاراتی که نمایندگان دارند، استفاده مطلوب داشته باشیم، احساسی برخورد نکنیم و بتوانیم مجلس را در رأس امور حفظ کنیم.نمایندگان رئیس دولت در نشست روز گذشته کمیسیون اصل نودم، و در پاسخ به سوال طراحان سوال از رئیس جمهوری  نظر  محمود احمدی نژاد را درباره  در راس امور نبودن مجلس  مجددا مطرح کردند.