دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن “جریان‌انحرافی”‌کلیدواژه‌خنثی‌هیئت‌های‌اجرایی

انتخابات – “جریان انحرافی” چندی است که به عبارت رایج در سیاست تبدیل شده و حتی در آستانه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات نهم از برخی به عنوان کاندیدای جریان انحرافی نام برده می‌شد. رئیس ستاد انتخابات این کلیدواژه را در تأیید یا ردصلاحیت توسط هیئت های اجرایی موثر ندانست.
سیدصولت مرتضوی در این باره به مهر گفت: صرف اینکه فردی دارای فلان گرایش است مجوز ورودش نیست و صرف اینکه فردی عضو فلان تشکل است نیز مجوز حذفش نیست. اشخاص را با خودشان می‌سنجند نه با جریانات. بنابراین هر شخصی مستقل از اینکه وابستگی سیاسی به جریانی داشته باشد با خودش سنجیده می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اینکه “آیا قرار گرفتن عنوان جریان انحرافی بر برخی داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس نهم در روند بررسی صلاحیتشان موثر بوده است؟” گفت: ما مسئول رسیدگی به صلاحیت‌ها نیستیم. هیئت‌های اجرایی نیز از ما فرمان نمی‌گیرند بلکه هیئت‌های اجرایی مستقل هستند و صلاحیت‌ها در چارچوب قانون رسیدگی می‌کنند اما فکر می‌کنم در ادبیات رسیدگی به صلاحیت‌ها، کلید واژه‌های سیاسی موثر نبوده‌اند.