دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن احتمال خشکسالی در جنوب کشور وجود دارد

عباس رنجبر اظهار داشت: از اول مهر تا اول بهمن سال جاری کل بارش سطح کشور 86.52 میلی‌متر بوده است و سال گذشته طی همین مدت یعنی از اول مهر تا اول بهمن این میزان 44.62 میلی‌متر بوده است ضمن اینکه میانگین بلند‌مدت هم حدود 102 میلی‌متر است.وی ادامه داد: بنابراین 85 درصد در کل کشور نسبت به شرایط نرمال بارندگی داشته‌ایم و 15 درصد کمبود بارش داریم.کمبود بارش از 40 تا 70 درصد در استان‌های جنوبی کشوررنجبر افزود: در این میان استان‌های ایلام، هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی و فارس به میزان 40 تا 70 درصد کمبود بارش دارند.رئیس مرکز ملی خشکسالی کشور عنوان کرد: به طور مثال استان ایلام 69 درصد کمبود بارش دارد. کمبود بارش این استان قابل ملاحظه است یعنی این استان‌ها ۳۰ تا 60درصد شرایط نرمال خود بارش دریافت کرده‌اند بنابراین نوار غربی و نیمه جنوبی منهای جنوب شرق سیستان و بلوچستان که وضع خوبی از لحاظ بارش دارند، کل نیمه جنوبی کشور کمبود بارش دارد.انتظار جبران کمبود بارش در مناطق جنوبی را نداریمرنجبر گفت: انتظار داریم از اوایل هفته آینده بارش‌ها به شرایط معمول خود بازگردد و بارش‌هایی در کل کشور از جمله مناطق جنوبی کشور خواهیم داشت اما انتظار جبران کمبود بارش در مناطق جنوبی را نداریم و احتمال وقوع خشکسالی را در این مناطق وجود دارد.در 2 ماه آینده بارش در شمال غرب کشور در حد نرمال استوی درباره میزان بارش‌ها در دو ماه پایانی سال گفت: انتظار داریم بارش‌ها در نیمه جنوبی از 10 روز دیگر به شرایط نرمال بازگردد و تا این 10 روز کمبود بارش را داریم ولی از اوایل هفته آینده بارش‌ها به شرایط نرمال خود بازمی‌گردد. وی گفت:‌انتظار داریم کمبود بارش همچنان در نیمه جنوبی کشور محسوس باشد اما در قسمت‌هایی از جمله شمال غرب کشور بارش‌ها در حد نرمال و برای ماه‌های بعدی گرایش جزئی به سمت بیش از نرمال را پیش‌بینی می‌کنیم.رئیس مرکز ملی خشکسالی کشور عنوان کرد: برای بقیه کشور فعلاً انتظار نداریم که بارش در این ۲ ماه آینده شرایط بیش از نرمال را داشته باشد.استان‌های واقع در حاشیه البرز وضعیت بارشی خوبی دارندرنجبر درباره وضع بارش در تهران طی سال جاری گفت: تهران وضعیت خوبی از لحاظ بارش دارد و استان‌های واقع در حاشیه البرز از جمله تهران، سمنان، خراسان رضوی و قزوین وضعیت خوبی از لحاظ بارشی دارد و تاکنون تهران ۲ برابر شرایط نرمال بارش دریافت کرده است و چون بارش‌ها بیشتر به صورت برف است، دامنه‌های البرز مشکلی ندارد ضمن اینکه طی ۲ ماه آینده هم، بارش‌ها در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود بنابراین کمبود بارش برای این مناطق پیش‌بینی نمی‌شود.بارندگی پاییزی تهران امسال ۲ برابر پارسالوی عنوان کرد: وضعیت بارش در تهران خیلی بهتر از سال‌های گذشته بوده و بارش کل کشور هم بهتر از سال گذشته بوده است پس امسال ۲ برابر شرایط سال گذشته بارش دریافت کرده‌ایم اما بارش پاییز امسال خیلی بهتر از بارش پاییز سال گذشته بوده است.رئیس مرکز ملی خشکسالی کشور خاطرنشان کرد: اما بارش‌های زمستان امسال در حد نرمال است و البته پارسال در فصل زمستان بارش بیش از حد نرمال را داشته‌ایم بنابراین امسال یک مقدار بارش در فصل زمستان از پارسال کمتر است.منبع: فارس