دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اظهارنامه برای ارز مسافری به هنگام ورود، اجباری شد

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، ‘ناصرعلی مددی جهرمی’ تصریح كرد: پر كردن اظهار نامه های ارزی به منظور جلوگیری از ایجاد مشكلات احتمالی برای مسافران به هنگام استفاده از ارز در بازار و یا خروج مجدد آن از كشور، مشخص شدن منشاء آن و مطلع بودن بانك مركزی از میزان ارز ورودی به كشور صورت می پذیرد.
 معاون حقوقی گمرك، به نحوه تنظیم اظهارنامه ارزی در مبادی ورودی به كشور اشاره كرد و افزود: هر مسافری كه از تمام مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد كشور می شود فرم اظهارنامه را از بانك ملی مستقر در مبادی دریافت و میزان ارزی را كه به همراه دارد اظهار و سپس آن را به تأیید رسانده و ممهور به مهر بانك كند.
معاون گمرك كشور از مسافران خواست اظهارنامه ارزی را تا زمان خروج از كشور همراه خود داشته باشند تا از ایجاد مشكلات احتمالی جلوگیری شود.
جهرمی تنظیم اظهارنامه ارزی را مربوط به گذشته دانست و گفت: پر كردن اظهارنامه ارزی برای مسافرانی كه وارد كشور می شوند از گذشته وجود داشته اما هم اكنون كه برنامه های تنظیم بازار ارز در داخل تشدید شده و محدودیت هایی در خرید و فروش ارز در بازار مطرح شده است یادآوری و تذكر در این خصوص لازم است.