دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تصويب سند راهبردي سرمايه گذاري در صنعت نفت

به گزارش ایلنا، معاون مديرعامل شركت ملي نفت در امور سرمايه گذاري با اشاره به اينكه سند راهبردي سرمايه گذاري در صنعت نفت از يك ماه پيش نهايي شده است، گفت: اين سند در معاونت توسعه سرمايه گذاري تنظيم شده و پس از تصويب در هيات مديره شركت ملي نفت ايران، به عنوان مبناي تصميم گيري هاي معاونت سرمايه گذاري در جهت جذب سرمايه هاي بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
عزت اله زارعي هنزكي ادامه داد: در اين سند اقدامات لازم در چارچوب و ضوابط جهت‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز از بخش دولتي به بخش خصوصي طي 5 سال آينده در قالب 64 بند نهايي شده و مبناي عمل قرار خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: همچنين در اين سند نوع فعاليت ها در حوزه فناوري، قوانين، تامين مالي پروژه ها و نحوه تبليغات مشخص شده و علاوه بر آن تحقيق جامعي در خصوص شناسايي نقاط ضعف و قدرت سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت نفت صورت گرفته است.
زارعي هنزكي افزود: سعي شده تا با تدوين جدولي از مديريت هاي شركت ملي نفت ايران در قالب اين سند راهبردي، وظايف محوله به هر بخش به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران در امور سرمايه گذاري، در ادامه با تاكيد بر لزوم ايجاد رابطه شفاف با بخش خصوصي و شفاف سازي آمار و اطلاعات مربوط به پروژه هاي نفت و گاز گفت: متاسفانه شيوه اطلاع رساني و نحوه ارايه پروژه ها در صنعت نفت از شفافيت لازم برخوردار نيست كه اميدواريم در قالب اين سند راهبردي بتوانيم در بهبود نقاط ضعف سرمايه گذاري در صنايع نفت وگاز عمل كنيم.