دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بررسی‌اساسنامه‌شرکت‌نفت‌به‌مجلس‌نهم‌موکول‌شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که زمان لازم برای بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت نداشته باشیم ممکن است این موضوع به مجلس نهم موکول شود.موید حسینی صدر در گفتگو با ایلنا در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت افزود: بعد از اصلاح قانون نفت و نهایی شدن قانون نفت و گاز‏ اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس بررسی می‌شود.وی ادامه داد: باید ابتدا قانون نفت را اصلاح کرد و سپس نسبت به بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت اقدامات لازم را صورت داد.حسینی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت را در مجلس هشتم آغاز کنیم اما در صورتی که زمان بررسی برای آن نداشته باشیم ممکن است به مجلس نهم موکول شود.به گزارش ایلنا‏، اساسنامه شرکت ملی نفت از زمان تشکیل این شرکت تاکنون اصلاح نشده و مجلس در نظر داشت این موضوع را در قالب اصلاح قانون نفت بررسی کند.