دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تصویری از ساخت آینه بزرگترین تلسکوپ جهان

آینه تلسکوپ عظیم ماژلانی یا GMT ابعادی بسیار بزرگ دارد، با این وجود این آینه 8.4 متری که در درون کوره عظیم و سرخ رنگ دانشگاه آریزونا قالب گیری شده است، دومین آینه از هفت آینه ای است که برای این تلسکوپ بزرگ ساخته می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، این آینه در هفته گذشته در لابراتوار آینه سازی زیرزمینی که در زیر زمین فوتبال این دانشگاه واقع شده، قالب گیری شد. متخصصان برای شکل دادن به الگوی بدون مرکز این آینه، 21 تن شیشه بوروسیلیکات را تا هزار و 170 درجه سیلسیوس حرارت داده و آن را با تکنیک چرخش کوره ای به شکل لانه زنبوری درآوردند.سلولهای شیشه در این الگو توخالی هستند و به این شکل وزنی کمتر داشته و سرد کردن آن ساده تر و میزان اعوجاج حرارتی در آن کاهش پیدا می کند.بر اساس گزارش نیوساینتیست، تلسکوپ عظیم ماژلانی با داشتن محدوده نوری 24.5 متر می تواند تصاویری 10 برابر دقیقتر از تلسکوپ فضایی هابل به ثبت برسانند. قرار است این تلسکوپ 10 سال دیگر تکمیل شود و صیقل اولین آینه ای که برای آن ساخته شده 7 سال به طول انجامیده است. با این همه سازندگان آینه دوم امیدوارند صیقل آن تنها چند سال زمان نیاز داشته باشد.