دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن احتمال افزايش قيمت نفت تا300دلار

نويسنده و مفسر ايراني تحريم صادرات نفت از سوي اتحاديه اروپا را بي اهميت خواند و گفت: نفت ايران مشتريان زيادي در دنيا دارد بنابراين تحريم پذير نيست و از سويي در صورت افزايش تهديدها و بسته شدن تنگه هرمز احتمال افزايش قيمت نفت تا 300 دلار وجود دارد.”حسن هاني زاده” عصر دوشنبه به شبكه خبري العالم گفت: نفت ايران در شرق آسيا مشتريان فراواني دارد و چين ، هند ، كره جنوبي و ديگر كشورها پيوسته خريد نفت ايران را خواستار هستند لذا تحريم نفت و بانك مركزي ايران ، تاثير زيادي در اقتصاد اين كشور نخواهد داشت.هاني زاده خاطرنشان كرد: ايران كشوري بزرگ و داراي منابع و امكانات طبيعي فراوان است و درصورت بروز مشكل در پي تحريم نفت ، مي تواند منابع ديگر را جايگزين آن كند.تحريم اروپا در آستانه مذاكره 1+5 با ايرانوي گفت: تحريم نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا در راستاي تشديد فشارها عليه تهران شكل گرفته است و اين تحريم درحالي وضع شده است كه به برگزاري مذاكرات بين ايران و گروه 1+5 در تركيه در خصوص برنامه هسته اي زمان چنداني نمانده لذا اين تحريم ها با هدف تسليم كردن تهران در برابر خواسته هاي غرب شكل گرفته است. طرح اقتصادي ايران براي مقابله با تحريم حسن هاني زاده با اشاره به اين كه ايران تسليم فشارهاي خارجي نمي شود، خاطرنشان كرد: تهران ، طرح اقتصادي كاملي را براي مقابله با پيامد تحريم هاي غرب در دست اجرا دارد.با افزايش تهديدها ايران مجبور به بستن تنگه هرمز خواهدشداين نويسنده و مفسر سياسي درباره تهديدهاي تهران مبني بر بستن تنگه هزمر گفت: ايران از توان نظامي براي بستن اين تنگه برخوردار است و اگر فشارهاي غرب به تهران ادامه يابد مجبور به اين كار خواهد شد.احتمال افزايش نفت تا 300 دلارهاني زاده خاطر نشان كرد كه 40 درصد از صادرات نفت به بازارهاي جهاني از طريق تنگه هرمز صورت مي گيرد و طبق برآورد كارشناسان اقتصادي اگر اين تنگه بسته شود احتمال افزايش قيمت نفت تا 300 دلار براي هر بشكه وجود دارد.تهران به دنبال دامن زدن به تنش ها نيستوي از تنگه هرمز به عنوان برگ برنده مهمي در دست ايران ياد كرد و گفت: تهران درصدد دامن زدن به تنشها نيست و اما اگر مجبور شود به چنين اقدامي دست خواهد زد.