دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اضافه وزن نوجوانی، منجر به بروز آکنه می‌شود

نوجوانانی که دارای اضافه وزن دچار التهابات پوستی می شوند.به گزارش زی هلث نیوز، محققان طی مطالعاتی به این نتیجه دست یافتند که نوجوانانی که دارای اضافه وزن و چاقی هستند دو برابر بیشتر نسبت به سایر نوجوانان در معرض ابتلا به  بیماری های پوستی قرار دارند.محققان با مطالعه بر روی 3600 نوجوان 18 تا 19 سال اسلویی مطالعات خود را به انجام رسانده اند.در میان نوجوانانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند 10 درصد دختران دارای اضافه وزن و چاقی بودند و 15 درصد پسران این گروه از این وضعیت برخوردار بودند.این در حالی است که در میان 100 دختر نوجوان 19 نفر از آنها در صورتشان آکنه های بسیاری دیده شد.مطالعات انجام شده در میان پسران نیز حاکی بر این بود که در میان هر 100 پسر نوجوان 14  نفر از آنها دارای پوست های پر از آکنه بودند.محققان با انجام این مطالعه به این نتیجه رسیدند که چاقی و اضافه وزن ارتباط مستقیمی با بروز آکنه در این افراد دارد.منبع: پانا